Prywatny

Inwestor

5 240 m2

Powierzchnia

Założenie ogrodowe

Typ

2014

Rok

koncepcja-II
kolko2
ZAŁOŻENIE OGRODOWE

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia –5 240 m2


Zakres projektu:

Koncepcja zagospodarowania

Projekt wykonawczy:


  • ukształtowania terenu
  • ozdobnych zbiorników wodnych z fontannami i wodotryskami
  • tarasów ogrodowych
  • nawierzchni
  • nasadzeń
  • wytycznych do wykonania instalacji nawodnienia

Wizualizacje – Mariusz Drabik, Michał Kaczmarczyk

Zakończenie prac projektowych – 2014

 

 
 

Zadzwoń