Miasto Gdańsk

Inwestor

400 m2

Powierzchnia

Zieleń tropikalna

Typ

2017

Rok

(D:\02 PROJEKTY MICHA243\37_OLIWA PALMIARNIA\ROBIONE\DWG\W
kolko2
PALMIARNIA GRAŃSK OLIWA

Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie.

Inwestor: Miasto Gdańsk

Projekt wykonany dla głównego projektanta – RYSY Architekci Rafał Sieraczyński

Powierzchnia – 400 m2

 

 

Zakres prac projektowych:

  • inwentaryzacja istniejącej roślinności tropikalnej w oranżerii i palmiarni

  • koncepcja zagospodarowania oranżerii i palmiarni w zakresie dotyczącym kompozycji roślinnych,
  • układu komunikacyjnego oraz kaskady wodnej wraz z niecką zbiornika wodnego
  • projekt wykonawczy nasadzeń oranżerii i palmiarni

 

Wizualizacje – Mariusz Drabik, Michał Kaczmarczyk

 

Zakończenie prac projektowych – kwiecień 2017

 

 

 

 

Zadzwoń