PARK LINEARNY MOKOTÓW

Inwestor

2,8 ha

Powierzchnia

Przestrzeń publiczna

Typ

2018

Rok

park linearny mokotow
kolko2
PARK LINEARNY NA TERENACH PRZY-KOLEJOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Zakres prac projektowych:

 

  • opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w programem funkcjonalno – użytkowym.
Wizualizacje
Zakończenie

Mariusz Drabik

grudzień 2018 r.

Zadzwoń